Vyhledat dovolenou

Objekt
Stát
nerozhoduje

Oblast
nerozhoduje
vyberte stát
Letovisko
nerozhoduje
vyberte oblast
Příjezd Odjezd
Ubytování
nerozhoduje
Požadavky
nerozhoduje


Počet osob
0
Cena za osobu
Ve výběru je právě objektů.

FIRST MINUTE
SLEVA 10% na ubytování
v soukromí


*slevy se nesčítají

Nabídka platí pro rezervace do 31.1.2023

Další zajímavé akce a stálé slevy, které pro Vás máme připraveny najdete v sekci Akce a slevy nebo si můžete vybrat přímo z objektů zařazených v Last minute.

Vyberte si svou dovolenou včas a se slevou!

Všeobecné obchodní podmínky

Cestovní agentura ACTIVE HOLIDAY

Suzana Zoran, BA

IČ : 758 07 238 DIČ: CZ8157129915

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Active Holiday, Suzana Zoran (dále jen cestovní agentura) jsou platné pro všechny pobyty a služby cestovního ruchu cestovní agentury Active Holiday, Suzana Zoran, Rooseveltova 11, 602 00 Brno, Česká republika.

2. Účastnící smluvního vztahu

Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní agenturou Active Holiday - Suzana Zoran, IČO:758 07 238, jako poskytovatelem služeb cestovního ruchu a jednotlivci nebo organizacemi (dále jen klient) jako uživateli těchto služeb.

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká odesláním závazné přihlášky a úhradou rezervační zálohy.

3. Rezervace

1) Rezervaci pobytu je možné provést elektronicky (viz formulář u každého nabízeného objektu), telefonicky, emailem. Telefonický řešenou objednávku je třeba pak ještě písemně potvrdit, nejlépe emailem.

2) Po obdržení rezervace jedním z výše uvedených způsobů, klient bude kontaktován do 24 hodin naši centrálou a bude tak ověřena závaznost rezervace. Tímto potvrzením vstupují v platnost tyto podmínky včetně storno podmínek. Uskutečněním rezervace klient zároveň stvrzuje, že je obeznámen s těmito Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování a že je akceptuje jako celek. Z toho plyne, že všechno, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách se stává právním závazkem jak pro klienta, tak pro cestovní agenturu. Při příležitosti vykonání rezervace je zákazník povinen poskytnout veškeré údaje, které vykonání rezervace vyžaduje.

Pokud nebudete kontaktování telefonicky nebo emailem,Vaše rezervace pravděpodobně nebyla úspěšně odeslána a prosíme o telefonický kontakt z Vaší strany.

3) V případě potvrzení závaznosti rezervace ze strany klienta, rezervace bude odeslána na ověření majiteli objektu. Po potvrzení rezervace majitelem, klientovi bude zaslána závazná přihláška a zálohová faktura emailem či poštou.V případě obsazené kapacity klientovi bude nabídnuto jiné náhradní ubytování odpovídající nejlépe jeho požadavkům.

4. Cena služeb, Platební podmínky

1) Po potvrzení rezervace majitelem objektu či spolupracující cestovní kanceláře, klientu bude v nejbližší době vystavena a zaslána výzva k úhradě emailem. Výše zálohy je stanovena u každého objektu individuálně, ale pohybuje se v rozmezí 20 – 60 % a slouží jako závazné potvrzení objednaných služeb. Výše zálohy je uvedena u každého objektu zvlášť.

2) Po odeslání zálohové faktury je nutné platbu provést do 48 hodin. Platbu je možné uskutečnit bankovním převodem anebo vkladem na náš účet.

3) Zbývající částku klient platí až v místě pobytu v Eurech přímo majiteli objektu či v pobočce spolupracující cestovní kanceláře. Klient je povinen ji uhradit ihned po příjezdu.

4) U některých objektů se bude celková částka za pobyt hradit v České republice. U těchto objektů bude vždy uvedeno na našich webových stránkách, že se jedná o 100 % platbu před odjezdem. Z tohoto důvodu bude doplatek nutné uhradit 45 dnů před nástupem pobytu. V případě objednání cestovních služeb v době kratší než 45 dnů před nástupem je výzva k úhradě splatná ihned.

5) V případě akční nabídky first minute, uvedená sleva bude odečtena klientovi při vystavení výzvy k úhradě. Jednotlivé typy slev se nesčítají ! Pobyt v hlavní sezóně ( červenec, srpen) je nutné objednat minimálně na 7 dní.

5. Poskytované služby

1) Rozpis objednaných služeb bude uveden ve výzvě k úhradě kterou klient obdrží.

2) V případě dodatečné změny ze strany klienta, je potřeba neprodleně o tom informovat naši cestovní agenturu. Každá dodatečná změna po vystavení výzvy k úhradě bude účtována klientovi částkou 500,- Kč.

3) Každou změnu původní rezervace je nutné provést v písemné podobě.

6. Potvrzení rezervace – voucher

1)Potvrzení rezervace – voucher klient obdrží po zaplacení zálohové faktury do 7 dnů od přijetí platby, nejpozději 30 dnů před odjezdem.

2)V případě 100 % platby, voucher bude zaslán až po zaplacení celkové částky. Mezitím klient obdrží potvrzení o zaplacení zálohy. Voucher nebo potvrzení o zaplacení zálohy bude zasláno klientovi do 7 dnů ode dne kdy byla platba přijata na náš účet, nejpozději 30 dnů před nástupem pobytu, pokud nejedná o pobyt na poslední chvíli.

3)Pokud klient bude objednávat pobyt na poslední chvíli, voucher se posílá ihned po obdržení platby.

4)Potvrzení rezervace – voucher je dokument, který klient předkládá na místě pobytu majiteli nebo spolupracující cestovní kanceláři. Jsou tam uvedena všechna telefonní spojení na majitele a adresa, kde se klient po příjezdu do cílového místa má hlásit. Jsou tam též uvedeny informace specifikující objednávku klienta včetně doplatku, který klient bude hradit na místě. Bez voucheru majitel může odmítnout ubytovat klienta, z tohoto důvodu případnou ztrátu nahlaste včas naší agentuře.

7. Pobytová taxe

Pobytová taxa většinou není součástí ceny a hradí se přímo na místě pobytu. Cena pobytové taxe je cca 1 Euro/dospělá osoba/den. Děti 12-18 let platí 0,5 Eur/den. Děti do 12 let-zdarma. V případě, že je taxe již zahrnuta v ceně, bude tato skutečnost uvedena u konkrétního ubytovaní na našich stránkách a vzápětí i ve voucheru, který od nás obdržíte.

8. Doprava

Dopravu do cílového místa si klienti zjišťují sami. Během přepravy zákazníka vlastní dopravou nenese cestovní agentura za zákazníka a jeho majetek žádnou zodpovědnost.

9. Pojištění

V ceně služeb není zahrnuto pojištění. Klient si ho zajišťuje individuálně.

10. Závazky cestovní agentury

1) Cestovní agentura je povinna zajistit účastníkovi objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě, jak je prezentováno i na našich www stránkách.

2) Uvědomit účastníka pobytu o změnách, které nastanou po zaplacení výzvy k úhradě klientem. Jedná se především o nepředvídatelné změny jako: přírodní katastrofy, požáry, závažné zdravotní a osobní problémy ubytovatele…V tomto případě klientovi bude nabídnuto náhradní ubytování. Pokud klient shledá náhradní ubytování za nevyhovující, bude mu navrácena zaplacená záloha či celková částka v plné výši.

3) Ceník, který je uveden v nabídce je aktuální a platný. V případě změny cen ze strany majitele, bude zákazník okamžitě informován. Pokud změna cen nastane po zaplacení výzvy klientem, nebude se tato změna již vztahovat na jeho rezervaci, jelikož rezervace byla provedena podle cen původních se kterými klient odesláním objednávky a zaplacením výzvy souhlasil.

11. Závazky klienta

Pokud není uvedeno jinak, nástup pobytu je vždy ve sjednaný den po 14.00 a ukončení pobytu je ve sjednaný den vždy do 10.00. Klient se zavazuje dodržovat tyto termíny příjezdu a odjezdu. Klient je povinen ihned po příjezdu se prokázat potvrzením rezervace – voucherem a zároveň doplatit zbývající částku za pobyt. Klient má povinnost zkontrolovat poskytnuté ubytování po příjezdu a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí je povinen o tom informovat okamžitě naši cestovní agenturu.

12. Zrušení ze strany klienta

Stornování pobytu může provést klient kdykoli před odjezdem, resp. jeho zákonný zástupce a pouze písemnou formou .

1) V případě zrušení pobytu po odeslání výzvy k úhradě jsou storno podmínky následující: 1000 Kč je klient povinen zaplatit jako storno poplatek za náklady spojené s vyřizováním rezervace

2) V případě zrušení pobytu po zaplacení výzvy k úhradě jsou storno podmínky následující: Po zaplacení zálohové faktury, v případě zrušení pobytu, zaplacená záloha je nevratná a klient nemá nárok na vrácení peněz. V případě zaplacené celkové částky pobytu, klientovi bude navráceno 50 % z uhrazené částky, pokud storno bylo provedeno písemně do 45 dnů před zahájením pobytu. Zálohová platba je nevratná.
Pokud zrušení rezervace bylo učiněno 45 dnů a méně před zahájením pobytu, celková částka je nenávratná.
Doporučujeme všem klientům sjednat si pojištění proti stornu.

3) V případě, že klient neprovede zrušení rezervace před nástupem pobytu a nedostaví se ve sjednaný den do rezervovaného objektu, cestovní kancelář si vyhrazuje právo požadovat po klientovi doplatit zbývající částku za ubytování.

4) Pokud bude zajištěn náhradník ze strany klienta, cestovní kancelář bude účtovat jen změnu provedení rezervace a klientovi bude navrácen zbytek zaplacené částky.

13. Reklamace

Všechny informace o ubytovacích kapacitách uvedené na internetových stránkách nebo zaslané emailem jako konkrétní nabídka poskytuje ubytovatel. Případnou reklamaci je klient povinen uplatnit během svého pobytu u ubytovatele, popřípadě u spolupracující cestovní kanceláře, a je povinen o tom neprodleně informovat cestovní kancelář. V případě oprávněné stížnosti, cestovní kancelář udělá maximum pro to, aby ještě v průběhu pobytu, důvody reklamace byly co nejdříve odstraněny. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být pobyt ukončen dle závazné přihlášky, jinak právo zaniká. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

14. Ochrana osobních údajů

CK prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

15. Autorská práva

Webova stránka Active Holiday je určena zákazníkům k jejich nekomerčnímu využití. Webové stránky CK Active Holiday mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. CK neodpovídá za obsah, pravdivost informací nebo politiku ochrany soukromí těchto webových stránek.

16. Závěrěčná ustanovení

Kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu zveřejněné na těchto internetových stránkách jsou sestavovány až na základě individuálního požadavku zákazníka a nemají v souladu se zákonem 159/99 Sb. charakter zájezdu. Provedením rezervace zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a svým podpisem potvrzuje, že je seznámen s obsahem nabídky sjednaných služeb.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a závaznou přihlášku.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. listopadu 2012.

Top
destinace
Last
minute
Nově
zařazeno
Aktivní
dovolená